Pași pentru conectare la video conferință

Electronica Aplicată – Structurată

  •  În viața modernă, electronica este prezentă practic peste tot și dispozitivele electronice pătrund în toate sferele vieții noastre, îmbunătățind calitatea vieții. Electronica Aplicată include toate tehnologiile în care electronica joacă un rol și va oferi o pregătire generală în domeniul electronicii, dar şi aprofundarea cunoștințelor şi a deprinderilor practice în principalele direcții precum electronica industrială, electronica medicală, electronica auto, sisteme incorporate pe bază de microprocesoare şi telecomunicațiile pentru aplicații IoT.
  •  Activităţile principale: înţelegerea profundă a principiilor ştiinţifice din ingineria electronică şi compatibilitatea electromagnetică; proiectarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor electronice din cele mai diverse domenii de activitate; proiectarea circuitelor electronice, a plăcilor de cablaj, a aparatelor şi sistemelor electronice analogice, digitale și de putere; proiectarea şi realizarea sistemelor şi modulelor dedicate de conversie eficientă a energiei electrice; proiectarea circuitelor de control pe bază de microprocesoare; abordarea problemelor legate de testarea echipamentelor electronice şi de proces (debugging), utilizarea standardelor de comunicaţii pentru instrumentație programabilă şi diagnoza proceselor.